زمان آغاز ثبت نام برای زوج های دانشجو 6/22/ 1395 الی 1395/7/30 خواهد بود
دانشجویان می بایست پس از ثبت نام
مدارک لازم(اصل شناسنامه،کارت ملی زوجین،عقدنامه و کارت دانشجویی) را جهت تائید و ثبت نام نهایی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری ارائه دهند .


ثبت نام ازدواج دانشجویی ::::::: ورود به سایت