زمان ثبت نام ازدواج دانشجویی  تمدید شد
 
دانشجویان می بایست پس از ثبت نام
مدارک لازم(اصل شناسنامه،کارت ملی زوجین،عقدنامه و کارت دانشجویی) را جهت تائید و ثبت نام نهایی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری ارائه دهند .

 


ورود به سایت::::::: ثبت نام ازدواج دانشجویی