آيين‌نامه اجرايی دستورالعمل اخير مقام معظم رهبری در خصوص فعاليت های فرهنگی كه جنبه دينی دارند

ماده 1 ـ مسئوليت كليه امور مربوط به فعاليتهاي فرهنگي ديني كه به لحاظ موضوع و ماهيت، ديني و مذهبي هستند و مستقيماً در جهت تبيين و ترويج معارف و ارزش هاي اسلامي مي‌باشند، اعم از برنامه‌ريزي و اجراي آن ها به عهده نهاد مي‌باشد

اين فعاليت ها عبارتند از :

ـ اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها

ـ دعوت از روحانيون و مبلغين

ـ برگزاري مراسم و مناسبتها و سخنراني هاي مذهبي

ـ برگزاري برنامه‌هاي قرآني حفظ ـ قرائت و مفاهيم

ـ امور مربوط به هيأت و محافل و مجالس مذهبي

ـ امور مربوط به تبيين احكام شرعي

ـ برگزاري مسابقات ديني و اسلامي

ـ برگزاري برنامه‌ها، سمينارها و محافل بحث و بررسي مسائل ديني و اسلامي

ـ برگزاري آموزش فوق برنامه‌، متون ديني و معارف اسلامي و علوم حوزه‌اي

ـ امور مربوط به تدوين و انتشار نشريات و جزوات ديني

ـ امور مربوط به كتابخانه‌ها و نوارخانه‌هاي خاص مذهبي

ـ برگزاري اردوهاي تربيتي، ديني و سفرهاي زيارتي

ـ امور مربوط به امر به معروف و نهي از منكر در چارچوب ضوابط و مقررات

ـ برگزاري برنامه‌هاي ادبي و هنري ويژه موضوعات مذهبي

ـ انجام مشاوره‌هاي ديني، معنوي و اخلاقي

 تبصره : اجراي برنامه‌هاي فوق با هماهنگي فيمابين نهاد و مديريت دانشگاه خواهد بود.

ماده 2 ـ مسئوليت بخش ديني فعاليتهاي فرهنگي عام به عهده نهاد بوده و اجراي آنها نيز با هماهنگي في ما بين نهاد و مديريت صورت مي‌گيرد.

ماده 3 ـ كليه تشكل هاي دانشگاهي كماكان متناسب با شرح وظايفشان مجاز به برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت هاي خود مي‌باشند.

ماده 4 ـ نهاد نمايندگي مي‌تواند اجراي برخي از فعاليتهاي فرهنگي ديني را به مديريتهاي دانشگاه واگذار نمايد.

ماده 5 ـ امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظائف مستمر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري از قبيل فضاي كار ـ لوازم اداري ـ سرويس نقليه بر اساس آئين‌‌نامه‌هاي دانشگاه تأمين مي‌شود.

ماده 6 ـ بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مديريت اجراي برنامه‌هاي فرهنگي ديني نهاد ـ اعم از آن كه خود نهاد مجري باشد و يا اجراي آنها را به مديريت، تشكلها و نهادها واگذار نمايد ـ با استفاده از امكانات، اعتبارات و تسهيلات موجود دانشگاه صورت مي‌گيرد و امكانات و تسهيلات غير موجود نيز در حد امكان از سوي دانشگاه تهيه مي‌گردد.

ماده 7 ـ جهت هماهنگي اجرائي كليه فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاه شورائي با رياست رئيس دانشگاه و مركب از مسئول نهاد ـ معاون فرهنگي نهاد معاون دانشجويي دانشگاه و بر حسب مورد نمايندگان تشكلها و نهادهاي انقلابي و مسئولين دانشگاه تشكيل مي‌شود.

تبصره : تشكلها و نهادهاي مدعو با توافق رئيس دانشگاه و مسئول نهاد تعيين مي‌شوند.